ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΜΝΗΜΩΝ, ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΗΧΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΜΝΗΜΩΝ, ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΗΧΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΜΝΗΜΩΝ, ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΗΧΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Αριθμός Εντολής Τ04/10-01-2022
ΑΔΑ ΨΓ3ΑΟΡ1Π-ΦΣΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-06-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear