ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΩΝ (ΒOILER) ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΩΝ (ΒOILER) ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΑ (ΒOILER) ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ :
1). ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΑ (BOILER) ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1000 LIT, 2
ΤΜΧ.
2). ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΙΣΧΥΟΣ 6ΚW, 2 ΤΜΧ.
ΣΥΝΟΛΟ 4 ΤΕΜΑΧΙΑ.
Αριθμός Εντολής 114/09-07-2020
ΑΔΑ Ψ3ΜΞΟΡ1Π-ΕΟΓ
ΑΔΑΜ 20REQ006995025
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear