ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΘΕΡΙΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ, ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ-103 ΤΕΜΑΧΙΑ.
Αριθμός Εντολής 184/08-12-2020
ΑΔΑ Ψ4ΑΗΟΡ1Π-Ω02
ΑΔΑΜ 20REQ007798192
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-12-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear