ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ, ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - 260 ΤΕΜΑΧΙΑ.
Αριθμός Εντολής 183/08-12-2020
ΑΔΑ Ω6Χ0ΟΡ1Π-ΓΤ1
ΑΔΑΜ 20REQ007797087
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-12-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear