ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ.
Αριθμός Εντολής 84/06-05-2020
ΑΔΑ 9ΖΣΝΟΡ1Π-Β4Σ
ΑΔΑΜ 20REQ006666285
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear