ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ BRAUN Infusomat Space. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ BRAUN Infusomat Space.

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ BRAUN Infusomat Space. - 100 ΤΕΜΑΧΙΑ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 11/22-02-2021
ΑΔΑ ΩΖΜ9ΟΡ1Π-88Ψ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear