ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΩΝ
Αριθμός Εντολής Ν 39 /23-09-2022/23-09-2022
ΑΔΑ 9Κ3ΥΟΡ1Π-4ΚΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-10-2022 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear