ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΡΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ :
1. Φ: 0,8mm για συσκευή- μέθοδο MIG/ MAG (σε συσκευασία 15KGR), 2 ΤΕΜΑΧΙΑ.
2. Φ: 2,5mm για συσκευή- μέθοδο: Οξυγόνο- Ασετυλίνη (σε κουλούρα), 2 ΤΕΜΑΧΙΑ.
Αριθμός Εντολής 163/10-11-2020
ΑΔΑ Ω1ΜΘΟΡ1Π-Ρ6Π
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear