ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΣΤΟΛΩΝ ΤΥΠΟΥ Α (ΛΕΥΚΗ) TYVEK ΟΛΟΣΩΜΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΣΤΟΛΩΝ ΤΥΠΟΥ Α (ΛΕΥΚΗ) TYVEK ΟΛΟΣΩΜΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΤΟΛΗ ΤΥΠΟΥ Α (ΛΕΥΚΗ) TYVEK ΟΛΟΣΩΜΗ, 4.000 ΤΕΜΑΧΙΑ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 55/26-04-2021
ΑΔΑ 6ΧΠ8ΟΡ1Π-Ζ9Σ
ΑΔΑΜ 21REQ008528880
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear