ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΗΜΑΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΗΜΑΙΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΗΜΑΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, 115 ΤΕΜΑΧΙΑ, ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.
Αριθμός Εντολής 118/16-07-2020
ΑΔΑ Ω80ΓΟΡ1Π-ΞΤΠ
ΑΔΑΜ 20PROC007004203
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear