ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αριθμός Εντολής 11Λ/22-06-2021
ΑΔΑ ΨΜ6ΩΟΡ1Π-Ζ8Ο
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-08-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear