ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ SET ΝΕΟΓΝΙΚΩΝ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΩΝ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ SET ΝΕΟΓΝΙΚΩΝ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΩΝ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SET ΝΕΟΓΝΙΚΩΝ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΩΝ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - 4 ΤΕΜΑΧΙΑ.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 175/25-11-2020
ΑΔΑ 6ΤΗΞΟΡ1Π-Π5Χ
ΑΔΑΜ 20REQ007710344
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-12-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear