ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΝΕΠΑΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ LCD – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΝΕΠΑΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ LCD

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΝΕΠΑΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ LCD, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ (120 ΤΕΜΑΧΙΑ).
Αριθμός Εντολής 171/23-11-2020
ΑΔΑ ΨΧ2ΖΟΡ1Π-ΨΩΛ
ΑΔΑΜ 20REQ007696331
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear