ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - 3 ΤΕΜΑΧΙΑ.
Αριθμός Εντολής 27/10-03-2021
ΑΔΑ 6Φ2ΟΟΡ1Π-2ΧΠ
ΑΔΑΜ 21REQ008263915
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear