ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 2lt ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΙΜΗΣΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 2lt ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΙΜΗΣΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 2lt ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΙΜΗΣ
Αριθμός Εντολής Κ1/12-10-2022/12-10-2022
ΑΔΑ ΨΙΖΜΟΡ1Π-1ΓΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-10-2022 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear