ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10lt ΚΑΙ 2lt ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΛΙΑΝΩΝ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10lt ΚΑΙ 2lt ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΛΙΑΝΩΝ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10lt ΚΑΙ 2lt ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΛΙΑΝΩΝ.
Αριθμός Εντολής Ν28/18-04-2022
ΑΔΑ ΩΤΒΕΟΡ1Π-ΗΑΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-05-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear