ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το ΕΚΑΒ, Παράρτημα Θεσσαλονίκης – Τομέα Κατερίνης
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-02-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 3/2020
ΑΔΑ 61Φ2ΟΡ1Π-ΕΦ0
ΑΔΑΜ 21PROC008074458 2021-02-01
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-02-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear