ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β., ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β., ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ, ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β. ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ, ΟΠΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 32/11-04-2022
ΑΔΑ 6ΥΤΛΟΡ1Π-4ΥΛ
ΑΔΑΜ 22REQ010291434
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-04-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear