ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΙΚΟΥ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΙΚΟΥ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΙΚΟΥ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ
Αριθμός Εντολής 08ΗΛ/14-01-2021
ΑΔΑ Ψ609ΟΡ1Π-Σ6Ι
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-02-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear