ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ BABY PAC100, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ BABY PAC100, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ BABY PAC100, 150 ΤΜΧ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 64/20-05-2021
ΑΔΑ ΨΩ7ΔΟΡ1Π-5ΒΘ
ΑΔΑΜ 21REQ008636118
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear