ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ CITROEN ΤΥΠΟΥ JUMPER ΙΙΙ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ CITROEN ΤΥΠΟΥ JUMPER ΙΙΙ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ CITROEN ΤΥΠΟΥ JUMPER ΙΙΙ, ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ : VF7YCTMFB12191390,
ΚΩΔΙΚΟΣ 2232Η0 (1 ΤΕΜΑΧΙΟ).
Αριθμός Εντολής 125/28-07-2020
ΑΔΑ Ω7Κ8ΟΡ1Π-ΡΥΤ
ΑΔΑΜ 20REQ007093906
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear