Πρόσκληση προμήθειας Καταγραφικού Συστήματος Φωνής (ΑΕ 252) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση προμήθειας Καταγραφικού Συστήματος Φωνής (ΑΕ 252)

-- ΑΚΥΡΩΣΗ --
Αιτία Ακύρωσης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια Καταγραφικού Συστήματος Φωνής (ΑΕ 252)
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-08-2022
Αριθμός Διακήρυξης 74/2022
ΑΔΑ ΨΡΚΤΟΡ1Π-80Υ
ΑΔΑΜ 22PROC011154486 2022-08-29
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-09-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear