ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΡΤΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΡΤΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 28.000 ΚΑΡΤΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 49/20-03-2018
ΑΔΑ 6ΤΔ9ΟΡ1Π-ΛΘ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-06-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear