ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ CROSVENT – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ CROSVENT

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 12V ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ CROSVENT - 20 ΤΕΜΑΧΙΑ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 44/19-04-2021
ΑΔΑ Ψ288ΟΡ1Π-ΑΤΧ
ΑΔΑΜ 21REQ008485716
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear