ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (IQ GRANIT) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (IQ GRANIT)

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (IQ GRANIT) - Επιφάνεια δαπέδου 4m X 4m = 16m2.
Αριθμός Εντολής 96/19-05-2020
ΑΔΑ ΩΙΕ4ΟΡ1Π-3Ν9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear