ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΦΙΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ UNIRACK ΗΜΙΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ~205KG/ΖΕΥΓΟΣ ΔΟΚΙΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΗΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :
1) ΠΛΑΙΣΙΑ 0,50 M X 3,00 M (ΥΨΟΣ), ΤΕΜ. 30.
2) ΔΟΚΙΔΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 1,20 M, ΤΕΜ. 208.
3) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΙΔΩΝ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 300 Χ 500 MM, ΤΕΜ. 416.
4) ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ, ΤΕΜ. 24.
Αριθμός Εντολής 152/14-09-2020
ΑΔΑ 6ΓΦ7ΟΡ1Π-ΒΙΛ
ΑΔΑΜ 20REQ007306053
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear