ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Δ/ΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Δ/ΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Δ/ΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ.
Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.
Αριθμός Εντολής 162/09-11-2020
ΑΔΑ ΨΡΨ8ΟΡ1Π-5ΤΚ
ΑΔΑΜ 20REQ007616358
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear