ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ, ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (541 ΤΕΜΑΧΙΑ & 80 ΜΕΤΡΑ).
Αριθμός Εντολής 142/03-09-2020
ΑΔΑ ΩΛΗΟΟΡ1Π-ΠΨΨ
ΑΔΑΜ 20REQ007257019
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear