ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΤΜΗΜΑ Α : ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΠΙΝΑΚΑΣ 1). - ΤΜΗΜΑ Β : ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΠΙΝΑΚΑΣ 2). - ΤΜΗΜΑ Γ : ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 3).- 931 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ 2.408 ΜΕΤΡΑ, ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.
Αριθμός Εντολής 8/14-02-2022
ΑΔΑ ΨΒΟΓΟΡ1Π-ΔΩΔ
ΑΔΑΜ 22REQ010039166
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-02-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear