ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΖΕΥΓΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ AED ΤΥΠΟΥ ZOLL, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΖΕΥΓΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ AED ΤΥΠΟΥ ZOLL, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΖΕΥΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ AED ΤΥΠΟΥ ZOLL, 350ΤΕΜΑΧΙΑ, ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.
Αριθμός Εντολής 147/07-12-2021
ΑΔΑ 9ΓΖ4ΟΡ1Π-ΑΓΣ
ΑΔΑΜ 21REQ009675471
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-12-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear