ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΔΟΧΕΙΟ) ΕΙΚΟΣΙ (20) ΛΙΤΡΩΝ, 1.000 ΛΙΤΡΑ.
Αριθμός Εντολής 141/03-09-2020
ΑΔΑ ΩΑ6ΧΟΡ1Π-ΣΨΖ
ΑΔΑΜ 20REQ007256661
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear