ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΟΛΗ ΤΥΠΟΥ Α (ΛΕΥΚΗ) TYVEK ΟΛΟΣΩΜΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΟΛΗ ΤΥΠΟΥ Α (ΛΕΥΚΗ) TYVEK ΟΛΟΣΩΜΗ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΤΟΛΗ ΤΥΠΟΥ Α (ΛΕΥΚΗ) TYVEK ΟΛΟΣΩΜΗ, ΜΕΓΕΘΗ : XL 1.700 ΤΜΧ. - 2XL 2.000 ΤΜΧ. - 3XL 2.000 ΤΜΧ. ΣΥΝΟΛΟ : 5.700 ΤΕΜΑΧΙΑ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 68/21-05-2021
ΑΔΑ 9ΕΞΕΟΡ1Π-Ε0Σ
ΑΔΑΜ 21REQ008640109
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear