ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ, 800 ΚΙΛΑ,
ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 108/09-09-2019
ΑΔΑ Ω1ΥΗΟΡ1Π-ΜΥΞ
ΑΔΑΜ 19REQ005531768
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear