ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΟΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, 20.000 ΤΕΜΑΧΙΑ. ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΟΔΙΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ 125 ΕΚ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 69/21-05-2021
ΑΔΑ ΩΗΩΡΟΡ1Π-ΔΜΘ
ΑΔΑΜ 21REQ008640287
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear