ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ WEINMANN MEDUMAT Standard a. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ WEINMANN MEDUMAT Standard a.

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια για πλήρες κύκλωμα ενηλίκων μιας χρήσεως για αναπνευστήρα τύπου WEINMANN MEDUMAT Standard a.
50 ΤΕΜΑΧΙΑ - ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 10/22-02-2021
ΑΔΑ ΩΗΕΦΟΡ1Π-ΩΔΟ
ΑΔΑΜ 21REQ008172691
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-02-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear