ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ WEINMANN MEDUMAT Standard, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ WEINMANN MEDUMAT Standard, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ WEINMANN MEDUMAT STANDARD. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ, 150 ΤΕΜΑΧΙΑ.
Αριθμός Εντολής 80/21-07-2021
ΑΔΑ ΨΔΕ0ΟΡ1Π-Μ4Β
ΑΔΑΜ 21REQ008954468
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-07-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear