ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ WEINMANN MEDUMAT Standard a. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ WEINMANN MEDUMAT Standard a.

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια για πλήρες κύκλωμα ενηλίκων μιας χρήσεως για αναπνευστήρα τύπου WEINMANN MEDUMAT Standard.
100 ΤΕΜΑΧΙΑ - ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 35/05-04-2021
ΑΔΑ ΩΤΚΟΟΡ1Π-168
ΑΔΑΜ 21REQ008392385
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear