ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΛΜΙΚΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΛΜΙΚΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΑΛΜΙΚΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ, 12 ΤΕΜΑΧΙΑ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
Αριθμός Εντολής 61/20-05-2021
ΑΔΑ ΨΘ4ΤΟΡ1Π-ΘΜΞ
ΑΔΑΜ 21REQ008635186
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear