ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΟΤΕΣ ΑΝΑΒΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΟΤΕΣ ΑΝΑΒΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΟΤΕΣ ΑΝΑΒΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ, 11 ΖΕΥΓΗ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
ΝΟΥΜΕΡΑ : Νο 42 Χ 4 ΖΕΥΓΗ - Νο 43 Χ 1 ΖΕΥΓΟΣ - Νο 44 Χ 3 ΖΕΥΓΗ - Νο 45 Χ 2 ΖΕΥΓΗ - Νο 46 Χ 1 ΖΕΥΓΟΣ.
Αριθμός Εντολής 66/21-05-2021
ΑΔΑ Ψ4ΦΡΟΡ1Π-05Β
ΑΔΑΜ 21REQ008639438
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear