ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΡΑΝΗ ΑΝΑΒΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΡΑΝΗ ΑΝΑΒΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΡΑΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ, 12 ΤΕΜΑΧΙΑ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
ΝΟΥΜΕΡΑ : Νο Μ Χ 7 ΤΕΜΑΧΙΑ - Νο L Χ 3 ΤΕΜΑΧΙΑ - Νο XL Χ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ.

Αριθμός Εντολής 67/21-05-2021
ΑΔΑ ΨΛΥ7ΟΡ1Π-Κ46
ΑΔΑΜ 21REQ008639616
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear