ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ XL – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ XL

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ XL, 150.000 ΤΕΜΑΧΙΑ, ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 70/21-05-2021
ΑΔΑ 9ΙΩΑΟΡ1Π-ΧΓΕ
ΑΔΑΜ 21REQ008640519
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear