ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ ΤΥΠΟΥ VIAMED – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ ΤΥΠΟΥ VIAMED

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΤΥΠΟΥ VIAMED, - 20 ΤΕΜΑΧΙΑ.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 76/30-04-2020
ΑΔΑ ΩΣ2ΧΟΡ1Π-ΒΛ7
ΑΔΑΜ 20REQ006639964
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear