ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΥΤΡΙΛΙΟΥ Χ- LARGE, LARGE ΚΑΙ MEDIUM ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΥΤΡΙΛΙΟΥ Χ- LARGE, LARGE ΚΑΙ MEDIUM ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΥΤΡΙΛΙΟΥ Χ- LARGE, LARGE ΚΑΙ MEDIUM ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Ν12/14-03-2022
ΑΔΑ 6Δ8ΗΟΡ1Π-ΣΜ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-05-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear