ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ TETRA, ΤΥΠΟΥ MOTOROLA MTH800 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ TETRA, ΤΥΠΟΥ MOTOROLA MTH800

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ TETRA, ΤΥΠΟΥ MOTOROLA MTH800,
ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - 200 ΤΕΜΑΧΙΑ.
Αριθμός Εντολής 124/28-07-2020
ΑΔΑ ΩΥΦ1ΟΡ1Π-7Θ9
ΑΔΑΜ 20REQ007093851
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear