ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ (PROJECTOR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ (PROJECTOR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ (PROJECTOR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθμός Εντολής Τ99/15-10-2021
ΑΔΑ 67Σ1ΟΡ1Π-6ΞΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-11-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear