ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΟΟΜΕΤΡΟ 3I 1 KYB ΑΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΟΟΜΕΤΡΟ 3I 1 KYB ΑΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΦΟΡΗΤΗ ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΟΟΜΕΤΡΟ 3I 1 KYB ΑΠΛΩΝ
Αριθμός Εντολής Ν15/14-03-2022
ΑΔΑ 9Τ5ΚΟΡ1Π-ΣΕΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-08-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear