ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΛΑΣΗΣ P3, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΛΩΒΟ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ TYΠΟΥ EPISHUTTLE. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΛΑΣΗΣ P3, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΛΩΒΟ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ TYΠΟΥ EPISHUTTLE.

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΛΑΣΗΣ P3, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΛΩΒΟ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ TYΠΟΥ EPISHUTTLE, 1.680 ΤΕΜΑΧΙΑ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 158/22-09-2020
ΑΔΑ ΨΨΕΝΟΡ1Π-ΤΟΚ
ΑΔΑΜ 20REQ007354115
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear