ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10l 2 ΚΥΒ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10l 2 ΚΥΒ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10l 2 ΚΥΒ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Αριθμός Εντολής Ν03/03-02-2023
ΑΔΑ 91Λ9ΟΡ1Π-ΑΙΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-02-2023 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear