ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Υ. ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Υ. ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ, ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - 22.000 ΤΕΜΑΧΙΑ.
Αριθμός Εντολής 24/09-03-2021
ΑΔΑ 6Ψ72ΟΡ1Π-ΦΤΣ
ΑΔΑΜ 21REQ008257470
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear