ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ, ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.
- 1.175 ΤΕΜΑΧΙΑ.
- Τα εργαλεία με α/α 1-5 και 11-14 και αναλώσιμα,
- Τα εργαλεία με α/α 6- 10 χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση εργασιών προληπτικής και επισκευαστικής στα μηχανικά συστήματα/ υποσυστήματα των υπηρεσιακών οχημάτων από το τεχνικό προσωπικό του Συνεργείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ.
Αριθμός Εντολής 6/01-02-2021
ΑΔΑ 9ΓΚΠΟΡ1Π-ΤΩΒ
ΑΔΑΜ 21REQ008072988
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-02-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear